Την ανάπλαση της οδού Πειραιώς ζητάει ο Βουλευτής Βασίλης Σπανάκης

Βασίλης Σπανάκης: Την ανάπλαση και ανάδειξη της οδού Πειραιώς σε πολιτιστικό...