Σπίτια στην τιμή ενός espresso, για να σωθούν τα ιστορικά κέντρα

Δεκάδες εκατοντάδες σπίτια έχουν μέχρι σήμερα πουληθεί έναντι ενός ευρώ στη...