Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μειώνουν τα τιμολόγια ρεύματος

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - Κόστος ρεύματος: Κοινή δήλωση όλων των φορέων...