ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο ΕΟΦ ανακαλεί το Zantac και τα γενόσημα

Zantac ανάκληση: Στην ανάκληση του φαρμάκου ZANTAC και των γενόσημων, προχωρά...