Δομικές αλλαγές στο στράτευμα – Αλλάζει η θητεία, γυναίκες στο στρατό

Ένοπλες Δυνάμεις: Αναδιοργάνωση της δομής των Ενόπλων Δυνάμεων με ταχύτατους ρυθμούς...