Πρωτοποριακή συνεργασία της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ με την General Electric

  Η συνεργασία έχει στόχο την βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας και τη...