Το «αθώο» σύμπτωμα του κορονοϊού που έχει ο ένας στους δύο

Κορονοϊός – Συμπτώματα: Κοινό σύμπτωμα για τους μισούς σχεδόν φορείς του...