Οι πέντε άξονες αλλαγών στα Πανεπιστήμια

Αλλαγές στα πανεπιστήμια: Αυτονομία, εξωστρέφεια, εξασφάλιση επιπλέον πόρων πέραν της κρατικής...