Το νέο σχέδιο της Ε.ΛΑΣ για την αποτροπή καταστροφών στα ακυρωτικά μηχανήματα

Του Πέτρου Καρσιώτη Στο φόντο των δεκάδων  επιθέσεων με καταστροφές ακυρωτικών...