Πελματιαία απονευρωσίτιδα: Πώς θα απαλλαγείτε με φυσικό τρόπο

Σε πολλές περιπτώσεις η άκανθα είναι αμφοτερόπλευρη, ενώ πονά μόνο το ένα πόδι....