Πόσo μόνοι αισθάνονται οι άνθρωποι ανάλογα με την ηλικία τους

Αίσθημα μοναξιάς ηλικίες: . Η μελέτη αποδίδει το υψηλό αίσθημα μοναξιάς...