Ποιοι δικαιούνται αποζημίωση για καθυστέρηση ή ακύρωση πτήσεων στις εκλογές

Πτήσεις - εκλογές: Έως και 600 ευρώ αποζημίωση μπορούν να διεκδικήσουν...