Σε φορολογικό κλοιό τα Airbnb: Τι θα πληρώσουν οι ιδιοκτήτες

Airbnb φορολογία 2020: Τα εισοδήματα που εισέπραξαν το 2019 θα πρέπει...