Αγροτικά χρέη: Ρύθμιση οφειλών και «κούρεμα»

Εντός του Μαΐου θα ενεργοποιηθεί η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών αγροτών...