Πώς θα πληρωθούν όσοι δουλέψουν του Αγίου Πνεύματος

Αγίου Πνεύματος αμοιβή: Πώς θα πληρωθούν όσοι δουλέψουν του Αγίου Πνεύματος.