4.000 εγκαταλελειμμένα σκυλιά στη Σαλαμίνα

Αδέσποτα Σαλαμίνα: «Σα δήμος οφείλουμε να προσφέρουμε στα ζώα αξιοπρεπείς συνθήκες...