Ειδική ρύθμιση για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και το πλαίσιο της άδειας ειδικού σκοπού για εκπαιδευτικούς

Κορονοϊός εκπαίδευση: Δυνατότητα ταυτόχρονης διδασκαλίας σε μαθητές που συμμετέχουν στο μάθημα...