Τι ισχύει όταν συμπίπτει η άδεια ειδικού σκοπού με την άδεια μητρότητας

Άδεια ειδικού σκοπού - άδεια μητρότητας: Η αναστολή σύμβασης εργασίας δε...