Η αξιολόγηση των οικονομικών της υγείας (H.T.A). ως μοχλός ανάπτυξης

από την Άντζελα Βερναδάκη, Market Access & External Relations Director AbbVie...