Πώς θα λάβουν «μπλοκάκια» και μισθωτοί με δύο δουλειές τα 800 ευρώ

800 ευρώ μπλοκάκι: Οι προϋποθέσεις για να λάβουν το επίδομα.