Ο παράγοντας 5G στην παγκόσμια οικονομία

5G νέα: Τη δυναμική να αυξήσει το παγκόσμιο ΑΕΠ κατά 7%...