Σύγχυση με το 13033: Έρχεται "κόφτης" στα SMS;

13033 όριο - SMS: Απάντηση στο ζήτημα που έχει προκύψει τις...