Έτσι θα ελαφρυνθεί η οικονομία από φόρους και εισφορές

Οικονομία: Ο φάκελος προτεραιοτήτων που κοινοποίησε ο πρωθυπουργός στον Χρήστο Σταϊκούρα.