Αυτά είναι τα νέα χαρτονομίσματα των 100 & 200 ευρώ

Νέα χαρτονομίσματα: Τα χαρτονομίσματα των 100 και 200 ευρώ είναι «εξοπλισμένα»...