Το ΔΣ της ΚΕΔΕ για το Προσχέδιο  του Κρατικού Προϋπολογισμού 2024

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το ΔΣ της ΚΕΔΕ για το Προσχέδιο  του Κρατικού Προϋπολογισμού 2024

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γιώργος Ζαχάρης

Λ. Κυρίζογλου: Είναι καιρός η «άνοιξη» που διαφαίνεται στα κρατικά έσοδα να φέρει την «άνοιξη» και στα οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

02.11.2023 | 10:42

 Τα αιτήματα της ΚΕΔΕ για την οικονομική επιβίωση των δήμων παραμένουν επίκαιρα και ισχυρά και χρήζουν άμεσης επίλυσής του. Αυτό το συμπέρασμα συνάγεται από τη σημερινή συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, όπου αναλύθηκαν τα νέα δεδομένα που εισάγει το Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού  2024. Σύμφωνα με το Προσχέδιο το 2024 προβλέπεται υπερδιπλάσια μεγέθυνση του ΑΕΠ της χώρας σε σύγκριση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο “τα καλά νέα”  για την οικονομία του κεντρικού κράτους δεν αντανακλώνται και στα οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. «Είναι καιρός, με βάση την «άνοιξη» που διαφαίνεται –  σύμφωνα με το Προσχέδιο  του Κρατικού Προϋπολογισμού –  στην οικονομία της χώρας σε ότι αφορά τα έσοδα του κεντρικού κράτους, να υπάρξει και αντίστοιχη «άνοιξη» και για την Τοπική Αυτοδιοίκηση» τόνισε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου, θέτοντας ως προτεραιότητα «να καταργηθεί η μνημονιακή διάταξη που αναστέλλει την ισχύ του άρθρου 259 του Ν. 3852/2010 και να αποδοθούν στους δήμους οι θεσμοθετημένοι πόροι».

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του προσχεδίου  του Κρατικού Προϋπολογισμού προκύπτει ότι το 2024 η αύξηση των τρεχουσών και λοιπών κεφαλαιακών μεταβιβάσεων ανέρχεται σε 203 εκατ. ευρώ. Να σημειωθεί  ωστόσο ότι μεταξύ Κρατικών Προϋπολογισμών 2023 – 2024 μόνο από την αύξηση των τριών φόρων, που χρηματοδοτούν τους ΚΑΠ –  ήτοι ΦΠΑ 2.073 εκατ. ευρώ, ΕΝΦΙΑ 107 εκατ. ευρώ  και Φόρο Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων 3.786 εκατ. ευρώ –  η αύξηση των πόρων των δήμων   θα έπρεπε να προβλέπεται  να είναι περίπου 1.056 εκατ. ευρώ.  Η ΚΕΔΕ επισημαίνει ότι μόνο η αύξηση του κόστους μισθοδοσίας των υπαλλήλων των δήμων, που ορθώς έγινε,  αναμένεται να ανέλθει στα 210 εκατ. ευρώ, ενώ σε αυτό το ποσό θα πρέπει να προστεθούν και τα 58 εκ. ευρώ αύξηση των επενδυτικών δαπανών, που στο μεγαλύτερο μέρος τους, αναμένεται να  χρηματοδοτηθούν από τις κεφαλαιακές μεταβιβάσεις. Επίσης σύμφωνα με την ανάλυση της Επιτροπής Οικονομικών της ΚΕΔΕ στο Προσχέδιο Προϋπολογισμού δεν αναφέρεται μηχανισμός κάλυψης του ενεργειακού κόστους των δήμων αλλά και των πληθωριστικών πιέσεων. Πρόβλεψη μεταβιβάσεων επίσης δεν υπάρχει για την πρόληψη  φυσικών καταστροφών και αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών  τους για τους δήμους.

Τα ερωτηματικά που προκύπτουν από τα παραπάνω και διατυπώνονται από το ΔΣ της ΚΕΔΕ είναι τα εξής:

Αφού η οικονομία βρίσκεται σε ανάκαμψη, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση γιατί ισχύουν ακόμη μνημονιακές δεσμεύσεις και περιορισμοί;

Αφού το 2023 παρατηρήθηκε μία γενναία αύξηση των εσόδων των τριών φόρων που χρηματοδοτούν τους ΚΑΠ, η  Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν δικαιούται μερίδιο αυτής της αύξησης;

Το ΔΣ της ΚΕΔΕ ζητά:

  • Την χωρίς όρους εφαρμογή του Ν. 3852/2010
  • Την άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων για τα παρακρατηθέντα νέας γενιάς
  • Ειδική γραμμή στο Ταμείο Ανάκαμψης για έργα των δήμων και ειδική γραμμή στο ΠΔΕ για έργα πρόληψης ειδικών καταστροφών.

Τέλος ταφής απορριμμάτων

Αντιμέτωποι με το σοβαρό πρόβλημα της απόδοσης του τέλους ταφής απορριμμάτων έρχονται οι δήμοι, καθώς το 2024 θα κληθούν να εισπράξουν και να αποδώσουν συσσωρευμένα ποσά για την τριετία 2022- 2024.

Όπως επισημάνθηκε στο ΔΣ της ΚΕΔΕ η καταβολή του τέλους ταφής απορριμμάτων είχε ανασταλεί για δύο χρόνια, αλλά το 2024 οι δήμοι καλούνται να καταβάλλουν υπέρογκα ποσά, ενώ, χωρίς δική τους ευθύνη,  δεν έχουν εξασφαλιστεί ακόμη οι αναγκαίες υποδομές για την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων.

Η ΚΕΔΕ ζητά να υπάρξει ρύθμιση του θέματος, διότι  δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουν οι δήμοι σε αυξήσεις των δημοτικών τελών όταν η ακρίβεια πλήττει τους πολίτες.

Αποπληρωμή τοκοχρεωλυσίων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Το ΔΣ της ΚΕΔΕ ζητά επίσης να υπάρξει άμεσα νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα δίνεται η δυνατότητα στους δήμους να αποπληρωθούν τα συσσωρευμένα ποσά των τοκοχρεωλυσίων, η αποπληρωμή των οποίων είχε ανασταλεί λόγω covid, σε βάθος δεκαετίας, όπως άλλωστε συμφωνεί και το ίδιο το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Exit mobile version