Αθήνα

°C

Κυριακή

09

Μαΐου 2021

alphafreepress.gr / ΕΛΛΑΔΑ / Self test για εργαζόμενους: Παράταση για τον ιδιωτικό τομέα
ΕΛΛΑΔΑ

Self test για εργαζόμενους: Παράταση για τον ιδιωτικό τομέα

Self test για εργαζόμενους: Παράταση μέχρι 2 Μαΐου για τον ιδιωτικό τομέα

Παράταση για την υποχρεωτική εφαρμογή των self test στον ιδιωτικό τομέα έπειτα από ανακοίνωση της «Εργάνη»:  Για αρχή, προς διευκόλυνση των εργαζομένων και των εργοδοτών, η μεταβατική περίοδος του άρθρου 8 της αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24525/18.4.2021 ΚΥΑ (1588 Β΄) για την πρώτη εφαρμογή του μέτρου του υποχρεωτικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου στους εργαζόμενους σε επιχειρηματικές δραστηριότητες εργοδοτών στους οκτώ (8) κλάδους που εμπίπτουν στην ανωτέρω ΚΥΑ, παρατείνεται έως 02/05/2021.

Ακόμη Η υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου από τους εργαζόμενους έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας που θα παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία στο τόπο εργασίας και η δήλωση του αποτελέσματος στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ πριν την προσέλευσή τους στο τόπο εργασίας, άρχεται από 03.05.2021.

Τι προβλέπει η ΚΥΑ για τον τρόπο προμήθειας των τεστ

Επιπροσθέτως, και ειδικά για την εβδομάδα από Δευτέρα 26/04/2021 μέχρι την Κυριακή 02.05.2021, οι εργαζόμενοι που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω ΚΥΑ θα μπορούν να προμηθευτούν από τα φαρμακεία δωρεάν δύο (2) τεστ αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test), με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), του προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) (Π.Α.Μ.Κ.Α.) ή του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης.

Τα δύο δωρεάν δύο (2) τεστ αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test), σύμφωνα με την ΕΡΓΑΝΗ, αντιστοιχούν στην κάλυψη της υποχρέωσης διενέργειας αυτοδιαγνωστικού ελέγχου από τους εργαζόμενους για τις δύο προσεχείς εβδομάδες (δηλαδή από 26.04.2021 έως 02.05.2021 και από 03.05. έως 09.05.2021). Κατά την εβδομάδα από 03.05. έως 09.05.2021 οι εργαζόμενοι θα προμηθευτούν ένα ακόμα τεστ αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test), το οποίο θα αντιστοιχεί στην κάλυψη της υποχρέωσης διενέργειας αυτοδιαγνωστικού ελέγχου από αυτούς για την εβδομάδα από 10.5.2021 μέχρι 16.05.2021.

Τέλος, τα αρμόδια για την εφαρμογή της αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24525/18.4.2021 ΚΥΑ (1588 Β΄) ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) μέχρι και 02.05.2021, σε επιτόπιους ελέγχους που θα διενεργούν στο πλαίσιο του ελεγκτικού τους έργου θα παρέχουν σχετική πληροφόρηση για την εφαρμογή της ΚΥΑ σε εργοδότες και εργαζόμενους. Από 03 Μαΐου και εφεξής, σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων της ανωτέρω ΚΥΑ, θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από αυτή κυρώσεις.

Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις