Αθήνα

°C

kairos icon

Κυριακή

25

Σεπτεμβρίου 2021

alphafreepress.gr / ΕΛΛΑΔΑ / Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία
ΕΛΛΑΔΑ

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης είναι αποτέλεσμα πρωτοβουλίας την οποία ανέλαβε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αμέσως μετά την ψήφο εμπιστοσύνης της Κυβέρνησης, τον Αύγουστο του 2019.

Για πρώτη φορά στη χώρα έχουμε ένα ολοκληρωμένο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, το οποίο θέτει ξεκάθαρους και μετρήσιμους στόχους και αντιμετωπίζει αυτό το εξαιρετικά σύνθετο πρόβλημα στην ολότητά του. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης είναι αποτέλεσμα πρωτοβουλίας την οποία ανέλαβε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αμέσως μετά την ψήφο εμπιστοσύνης της Κυβέρνησης, τον Αύγουστο του 2019.

Φωτεινή Βρύνα
Από τη Φωτεινή Βρύνα,
Αν. Διοικήτρια Γενικού Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής Αγ. Βαρβάρα
Επικεφαλής Γραφείου Ισότητας Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία αποτελεί μία δράση η οποία υλοποιείται για πρώτη φορά στη μεταπολίτευση, οριζόντια, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αποτελεί κατεξοχήν εφαρμογή της επιτελικής λειτουργίας του κράτους, δεδομένου ότι συνθέτει, σε μια ενιαία ομπρέλα πολιτικής, δράσεις από όλα τα Υπουργεία που συνέχονται, κατά τον λόγο της αρμοδιότητάς τους, στην ιδιαίτερη μέριμνα που οφείλει το Κράτος στα άτομα με αναπηρία ώστε να απολαμβάνουν -όπως ορίζει το Σύνταγμα- μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας.

πινακίδα ΑΜΕΑ

Πρόκειται για ένα πολύ συγκεκριμένο οδικό χάρτη που περιλαμβάνει συγκεκριμένους πυλώνες και δράσεις, οι οποίες

έχουν χρόνο υλοποίησης,

έχουν τον αρμόδιο φορέα για την υλοποίησή τους,

έχουν δείκτες παρακολούθησης.

Βασικό στοιχείο αποτελεί η διαμόρφωση ενιαίου θεσμικού πλαισίου, καθώς ,μέχρι τώρα είχαμε μία κατακερματισμένη νομοθεσία χωρίς ένα κεντρικό στρατηγικό πλάνο και αφήγημα, χωρίς έναν συντονισμό και παρακολούθηση για την υλοποίηση των δράσεων, σε πολλές περιπτώσεις αλληλοσυγκρουόμενες διατάξεις αλλά και διατάξεις οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις ήταν εντελώς άγνωστες στους ίδιους τους φορείς.

Στόχοι και οριζόντιες δράσεις του Εθνικού Σχεδίου για άτομα με αναπηρία

-Κωδικοποίηση και αναμόρφωση νομοθεσίας και ενσωμάτωση δράσεων για τα άτομα με αναπηρία σε νέα νομοθετήματα.

-Διαλειτουργικότητα πληροφοριακών συστημάτων και συλλογή δεδομένων.

-Λειτουργία της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας

-Προσβάσιμες ψηφιακές υπηρεσίες και εργαλεία.

-Απλούστευση διαδικασιών παροχής υπηρεσιών σε άτομα με αναπηρία.

-Οριζόντια μέτρα για τη βελτίωση της προσβασιμότητας του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος.

-Προσβασιμότητα στις μεταφορές.

-Αφύπνιση και ενημέρωση, κατάρτιση και επιμόρφωση.

-Αναβάθμιση των υποστηρικτικών υπηρεσιών προς άτομα με αναπηρία.

-Συμπεριληπτική/ενταξιακή εκπαίδευση και υποστηρικτικές υπηρεσίες προς παιδιά με αναπηρία.

-Προώθηση των ατόμων με αναπηρία στην απασχόληση Ενσωμάτωση τους στην αγορά εργασίας, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

-Ανεξάρτητη διαβίωση και συμμετοχή στην πολιτική και πολιτιστική ζωή. Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.

-Ανάπτυξη νέων εξειδικευμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τα άτομα με αναπηρία και αριθμός εξυπηρετούμενων ανά κατηγορία νέας υπηρεσίας.

-Προσβασιμότητα στους ιστότοπους του δημοσίου τομέα.

-Αριθμός και ποσοστό προσβάσιμων κτιρίων που στεγάζουν δημόσιες λειτουργίες και υπηρεσίες.

-Κωδικοποίηση και αναμόρφωση νομοθεσίας για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

-Καταχωρίσεις σε ενιαίο μητρώο ατόμων με αναπηρία, διαλειτουργικότητα με πληροφοριακά συστήματα, αριθμός και ποσοστό χρηστών της Ηλεκτρονικής Κάρτας Αναπηρίας, υπηρεσίες που εντάσσονται.

-Προώθηση της συμπεριληπτικής/ενταξιακής εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες Προώθηση της συμμετοχής τους στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

-Ηλεκτρονική κάρτα αναπηρίας.

-Πρώιμη παρέμβαση (για την έγκαιρη διάγνωση).

-Προσωπικό Βοηθό. Συμμετοχή των ΑμΕΑ στον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό.

-Προσβάσιμος Τουρισμός.

-Επιμόρφωση Δημόσιας Διοίκησης, Σωμάτων Ασφαλείας.

blue and white steel box
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις