Αθήνα

°C

kairos icon

Κυριακή

24

Σεπτεμβρίου 2023

alphafreepress.gr / ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ / 120 δόσεις: Σήμερα η τελευταία ημέρα ισχύος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

120 δόσεις: Σήμερα η τελευταία ημέρα ισχύος

120 δόσεις: Περίπου 310.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα υπέβαλαν έως τώρα αίτηση υπαγωγής στη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία, η οποία άρχισε στις 5 Σεπτεμβρίου και εκπνέει σήμερα.

120 δόσεις: Περίπου 310.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα υπέβαλαν έως τώρα αίτηση υπαγωγής στη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία, η οποία άρχισε στις 5 Σεπτεμβρίου και εκπνέει σήμερα.

Σημειώνεται ότι στην πρώτη φάση της ρύθμισης είχαν υπαχθεί 318.101 ΑΦΜ, με συνολικές οφειλές περίπου 2,5 δισ. ευρώ, ωστόσο δεν είναι ακόμη γνωστό εάν μπορούν να αθροιστούν οι αριθμοί της παλαιάς και της νέας ρύθμισης, καθώς με την ενεργοποίηση των βελτιώσεων είναι πολλοί που μεταπήδησαν από την αρχική φάση στη βελτιωμένη έκδοση των 120 δόσεων. Μια πρώτη συνολική αποτίμηση, αναφέρει περίπου 450.000 ΑΦΜ, ενώ όσον αφορά στα χρέη προς τον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με πληροφορίες περίπου 260.000 οφειλέτες ρύθμισαν συνολικά χρέη 3,3 δισ. ευρώ.

Η συµµόρφωση µε τις διατάξεις της ρύθµισης των 120 δόσεων παρέχει τα ακόλουθα ευεργετήµατα, αλλά υπό όρους:

1) Μη λήψη αναγκαστικών µέτρων

Για οφειλές που έχουν υπαχθεί σε πρόγραµµα ρύθµισης και ο οφειλέτης τηρεί τους όρους αυτού, αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών µέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών, ακινήτων και απαιτήσεων, καθώς και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης εν γένει (π.χ. έκδοση προγράµµατος πλειστηριασµού) επί κινητών ή ακινήτων.

2) Αποδέσµευση µελλοντικών απαιτήσεων επί κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων

Με τις βελτιωτικές διατάξεις του νόµου 4621/2019 που ψήφισε η νέα κυβέρνηση, επιλύεται σηµαντικά (όχι όµως σε όλες τις περιπτώσεις) το πρόβληµα που αντιµετωπίζουν σήµερα οι οφειλέτες του ∆ηµοσίου όταν, πριν από την υπαγωγή στη ρύθµιση, το ∆ηµόσιο έχει επιβάλει κατάσχεση εις χείρας τρίτων, ιδίως πιστωτικών ιδρυµάτων. Και αυτό διότι η ένταξη στη ρύθµιση δεν συνεπάγεται την άρση των κατασχέσεων που έχουν ήδη επιβληθεί και έτσι οι οφειλέτες δεν είχαν πρόσβαση στους τραπεζικούς τους λογαριασµούς, µε αποτέλεσµα να στερούνται τη ρευστότητα που είναι απαραίτητη για τις ανάγκες διαβίωσής τους και τη συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησής τους.

Προσοχή: Με τις νέες διατάξεις η επιβληθείσα κατάσχεση «αδρανοποιείται» για τις απαιτήσεις του οφειλέτη µετά τη γνωστοποίηση της αδρανοποίησης της κατάσχεσης στον τρίτο, η δε αδρανοποίηση της κατάσχεσης είναι υποχρεωτική για τη φορολογική διοίκηση.

Συµπέρασµα: Σύµφωνα και µε τη νέα εγκύκλιο, δεν κατάσχονται τα χρήµατα που µπαίνουν στους λογαριασµούς µετά την ένταξη στη ρύθµιση. ∆ηλαδή οι καινούργιες (µετά τη ρύθµιση) καταθέσεις. «Αντιθέτως, ποσά απαιτήσεων που γεννήθηκαν µέχρι τη γνωστοποίηση στον τρίτο τής ως άνω βεβαίωσης αποδίδονται στο ∆ηµόσιο».

Πολύ απλά, ό,τι κατασχέθηκε από την Εφορία κατασχέθηκε, αποτελεί παρελθόν και δεν αποδίδεται στον δικαιούχο φορολογούµενο και καταθέτη, παρά το γεγονός ότι µπήκε στη ρύθµιση των 120 δόσεων.

Με την απώλεια των ευεργετηµάτων της ρύθµισης, τα µέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται. Εδώ πρέπει να σχολιάσουµε το γεγονός ότι η κυβέρνηση κράτησε χαµηλά τους τόνους στο συγκεκριµένο ζήτηµα µετά τις διευκρινίσεις από την ΑΑ∆Ε, ενώ, αντίθετα, υπουργοί του οικονοµικού επιτελείου δήλωναν ότι ο εφιάλτης των κατασχέσεων αίρεται και πως οι λογαριασµοί αποδεσµεύονται, βοηθώντας και ενισχύοντας την πραγµατική οικονοµία

3) Χορήγηση αποδεικτικού ενηµερότητας

Στον οφειλέτη που είναι συνεπής στη ρύθµιση δύναται να χορηγείται αποδεικτικό ενηµερότητας των οφειλών του στη φορολογική διοίκηση, µηνιαίας διάρκειας (σηµείωση: µε παρακράτηση ποσοστού, όπου απαιτείται).

4) Αναβολή εκτέλεσης ποινής

Με την υπαγωγή και συµµόρφωση στη ρύθµιση τµηµατικής καταβολής αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της ρύθµισης αναστέλλεται η παραγραφή του ποινικού αδικήµατος.

Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις