Το κυβερνητικό σχέδιο για τη μείωση της προκαταβολής φόρου

Μείωση προκαταβολής φόρου 2020: Κλιμακωτή και σε συνάρτηση με τις ζημίες...