Ένα τέλειο hack για να μπαίνεις πάντα σε δροσερό αυτοκίνητο

Οι επιστήμες υπάρχουν για να μας δίνουν λύσεις, ιδίως στα προβλήματα...