Δραστικά μέτρα για την καταπολέμηση της μοναξιάς: Καθιερώθηκε υπουργείο

Η βρετανική κυβέρνηση προχώρησε στην καθιέρωση υπουργείου Μοναξιάς, που θα έχει στόχο τον...