Πρώτη και καλύτερη η Ελλάδα στην συρρίκνωση του τραπεζικού συστήματος

Το ένα μετά το άλλο κλείνουν υποκαταστήματα τραπεζών στην Ελλάδα, ενώ...