Στη δημοσιότητα η εγκύκλιος για την ανώτατη σύνταξη - Πώς θα υπολογίζεται

Ανώτατη σύνταξη υπολογισμός: Τον δραστικό περιορισμό του ανώτατου ορίου για μια...