Καμουφλαρισμένη χασισοφυτεία στο Μεσολόγγι

Χασισοφυτεία Μεσολόγγι: Mε... στρατιωτικού τύπου κάλυψη-απόκρυψη είχε καταφέρει να μην είναι...