Ανακαλύφθηκαν γονίδια που καθορίζουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσαν στο επιστημονικό έντυπο Nature Genetics, ευρωπαίοι...