Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας ΑΗΦΥ: Τέλος τα βιβλιάρια

Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας ΑΗΦΥ: Σύμφωνα με την διάταξη, καταργείται πλέον...