Τραπεζικά στελέχη και πρώην οικονομικοί διευθυντές κομμάτων καλούνται από εισαγγελείς

Σε εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου καλούνται δεκάδες τραπεζικά στελέχη...