Τράπεζες για μουσουλμάνους, με ειδικούς κανόνες και “συμβούλιο ηθικής”

Οι δουλειές της τράπεζας στο ισόγειο του νέου κεντρικού τεμένους της...