Σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων εισοδήματος

Τεκμήρια εισοδήματος: Τίτλοι τέλους για το 40ετές εργαλείο ελέγχου των εισοδημάτων.