Συντάξεις: Τι ισχύει στην διαδοχική ασφάλιση

Διαδοχή ασφάλιση σύνταξη: Οι χρόνοι ασφάλισης παράλληλοι και μη παράλληλοι που...