Καθημερινές παρεμβάσεις ανάπλασης από τον Δήμο Αθηναίων

Δήμος Αθηναίων: Δράσεις καθαριότητας και αποκατάστασης στην Πλατεία Γερμανού Χριστιανουπόλεως στον...