Κόκε και Ροναλντίνιο, βίοι παράλληλοι

Κόκε και Ροναλντίνιο βίοι παράλληλοι: η μεγάλη ζωή και τα ναρκωτικά...