Νέος νόμος στην Νορβηγία, επιτρέπει τη θανάτωση λύκων για λόγους… ψυχαγωγίας!

Την ώρα που οι οργανώσεις για τα δικαιώματα των ζώων αυξάνονται...