“Δύο πράγματα μου είπε να μην κάνω ποτέ ο πατέρας μου: Το ένα, να μην ασχοληθώ με την πολιτική”

Για τον λόγο που δεν ασχολήθηκε ποτέ με την πολιτική μίλησε...