Προσοχή! Σειρήνες πολέμου θα ηχήσουν σε όλη την Ελλάδα

Σειρήνες συναγερμού: Η ενεργοποίηση των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας, έχει καθαρά...

Σειρήνες συναγερμού θα ηχήσουν σήμερα σε όλη την Ελλάδα

Οι σειρήνες συναγερμού Πολιτικής Άμυνας θα ηχήσουν σε όλη την ελληνική...