Σειρήνες συναγερμού θα ηχήσουν σήμερα σε όλη την Ελλάδα

Οι σειρήνες συναγερμού Πολιτικής Άμυνας θα ηχήσουν σε όλη την ελληνική...