Μοναχικά, ερωτικά και εντελώς δωρεάν «Φτηνά Τσιγάρα»

Τα «Φτηνά Τσιγάρα» του Ρένου Χαραλαμπίδη προβάλλονται τον 15Αύγουστο στο Χυτήριο....