Προσλήψεις: Εποχικό προσωπικό στο Δημόσιο

Δημόσιο: Εποχικό προσωπικό καθαριότητας, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Η εταιρεία Σταθερές Συγκοινωνίες ΑΕ (ΣΤΑΣΥ ΑΕ) ανακοίνωσε...