Η τεχνική αναπνοής που μειώνει το άγχος σε δευτερόλεπτα

Οι ασκήσεις αναπνοής ή pranayama, είναι ένα μεγάλο μέρος της γιόγκα...