Πέθανε ο επόπτης Σπύρος Γουργιώτης

Σπύρος Γουργιώτης πέθανε: «Είναι στιγμές που οι λέξεις είναι λίγες και...