Έρχονται τα ηλεκτρονικά τιμολόγια - On line ενημέρωση των βιβλίων

Hλεκτρονικά τιμολόγια 2019: Η ηλεκτρονική τιμολόγηση επιφέρει μια ουσιαστική αλλαγή πέραν...